LMS SOŠ Trenčín

Príklad: Štefan Brčkoš sa prvý krát prihlasuje takto: stefan.brckos s heslom aaa. Následne je vyzvaný na zadanie nového hesla. V prípade technických problémov: vladimir.bobot@bbob.sk
Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access